Case of the month april 2020

Eric Zimmermann har sendt oss månedens bidrag fra Hamar. Her får vi se kløktig improvisasjon i taklingen av en graftkomplikasjon.