2020

13. oktober 2020

Case of the month oktober 2020

Knut Olav Sandve og Erna Skomedal byr her på sine erfaringer fra Stavanger universitetssykehus. Tema for caset er embolisering av a. ileocolica ved akutt blødning.
11. september 2020

Case of the month september 2020

Inge Brekke har sendt oss månedens spennende case fra Sykehuset i Østfold, Kalnes. Her handler det om en livstruende komplikasjon etter lungebiopsi.
30. juni 2020

Case of the month juli 2020

Månedens case kommer fra Haugesund sjukehus og er laget av Jon Egge. Tema for caset er endovaskulær behandling av akutt nyrearterieokklusjon.
14. mai 2020

Case of the month mai 2020

Månedens case er fra St.Olavs hospital. Dordi Stensvåg Midelfart har laget dette fine bidraget, i samarbeid med Frode Aasgaard, Frode Manstad-Hulaas og Martin Herje. Tema for caset er akutt aortastentgraft og in situ fenestrering.
20. april 2020

Case of the month april 2020

Eric Zimmermann har sendt oss månedens bidrag fra Hamar. Her får vi se kløktig improvisasjon i taklingen av en graftkomplikasjon.
16. mars 2020

Case of the month mars 2020

Jørg Daniel Geisler og Andrè Amundrød har sendt oss månedens case fra Tønsberg. Her blir vi kjent med en prosedyre som kanskje er ukjent for mange. Stikkordet er ganglion Impar. Les og lær!
20. februar 2020

Case of the month februar 2020

Kåre Christian Nordhus og Nora Christine Trasti står for månedens bidrag fra UNN, Tromsø. Her presenteres en spesialtilpasset og litt hjemmesnekret løsning på et kinkig problem.
28. januar 2020

Case of the month januar 2020

Vi starter året med et case fra Rikshospitalet, ført i pennen av Sigurd Berger. Her presenteres en ung pasient med en sjelden tilstand, og vi får oppdatert vår kunnskap om behandling av vaskulære malformasjoner.