Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

2020

Case of the month oktober 2020

13. oktober 2020
Knut Olav Sandve og Erna Skomedal byr her på sine erfaringer fra Stavanger universitetssykehus. Tema for caset er embolisering av a. ileocolica ved akutt blødning.

Case of the month september 2020

11. september 2020
Inge Brekke har sendt oss månedens spennende case fra Sykehuset i Østfold, Kalnes. Her handler det om en livstruende komplikasjon etter lungebiopsi.

Case of the month juli 2020

30. juni 2020
Månedens case kommer fra Haugesund sjukehus og er laget av Jon Egge. Tema for caset er endovaskulær behandling av akutt nyrearterieokklusjon.

Case of the month mai 2020

14. mai 2020
Månedens case er fra St.Olavs hospital. Dordi Stensvåg Midelfart har laget dette fine bidraget, i samarbeid med Frode Aasgaard, Frode Manstad-Hulaas og Martin Herje. Tema for caset er akutt aortastentgraft og in situ fenestrering.

Case of the month april 2020

20. april 2020
Eric Zimmermann har sendt oss månedens bidrag fra Hamar. Her får vi se kløktig improvisasjon i taklingen av en graftkomplikasjon.

Case of the month mars 2020

16. mars 2020
Jørg Daniel Geisler og Andrè Amundrød har sendt oss månedens case fra Tønsberg. Her blir vi kjent med en prosedyre som kanskje er ukjent for mange. Stikkordet er ganglion Impar. Les og lær!

Case of the month februar 2020

20. februar 2020
Kåre Christian Nordhus og Nora Christine Trasti står for månedens bidrag fra UNN, Tromsø. Her presenteres en spesialtilpasset og litt hjemmesnekret løsning på et kinkig problem.

Case of the month januar 2020

28. januar 2020
Vi starter året med et case fra Rikshospitalet, ført i pennen av Sigurd Berger. Her presenteres en ung pasient med en sjelden tilstand, og vi får oppdatert vår kunnskap om behandling av vaskulære malformasjoner.