Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

2020

Case of the month september 2020

Inge Brekke har sendt oss månedens spennende case fra Sykehuset i Østfold, Kalnes. Her handler det om en livstruende komplikasjon etter lungebiopsi.
11. september 2020