Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

2021

Case of the month november 2021

30. november 2021
Månedens spennende case handler om blødninger fra stomi fra Ulrik Carling og gjengen på Rikshospitalet.

Case of the month oktober 2021

15. oktober 2021
Månedens case handler om Paradoks emboli.

Case of the month juni 2021

21. juni 2021
Carl Erik Markhus & Maiken Kirkegaard Brix fra radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus presenterer månedens kasus. Tittel på foredraget er "Perkutan behandling av gastrointenstinal blødning ved direkte punksjon".

Månedens case mars 2021

02. mars 2021
Jørg Geisler og Andreas Tjølsen byr her på sine erfaringer fra Sykehuset i Vestfold. Tema for caset er hvordan bruke stentgraft utenom IFU.