Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

Case of the month

Case of the month april 2022

22. april 2022
Månedens spennende case har sitt utspring fra Østfold. Her demonstreres følsom bruk av en "potent halvstiv".

Case of the month mars 2022

08. mars 2022
Månedens spennende case har sitt utspring fra Haugesund. Det handler om preoperativ embolisering av skjelettmetastase med patologisk fraktur.

Case of the month november 2021

30. november 2021
Månedens spennende case handler om blødninger fra stomi fra Ulrik Carling og gjengen på Rikshospitalet.

Case of the month oktober 2021

15. oktober 2021
Månedens case handler om Paradoks emboli.

Case of the month juni 2021

21. juni 2021
Carl Erik Markhus & Maiken Kirkegaard Brix fra radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus presenterer månedens kasus. Tittel på foredraget er "Perkutan behandling av gastrointenstinal blødning ved direkte punksjon".

Månedens case mars 2021

02. mars 2021
Jørg Geisler og Andreas Tjølsen byr her på sine erfaringer fra Sykehuset i Vestfold. Tema for caset er hvordan bruke stentgraft utenom IFU.

Case of the month oktober 2020

13. oktober 2020
Knut Olav Sandve og Erna Skomedal byr her på sine erfaringer fra Stavanger universitetssykehus. Tema for caset er embolisering av a. ileocolica ved akutt blødning.

Case of the month september 2020

11. september 2020
Inge Brekke har sendt oss månedens spennende case fra Sykehuset i Østfold, Kalnes. Her handler det om en livstruende komplikasjon etter lungebiopsi.

Case of the month juli 2020

30. juni 2020
Månedens case kommer fra Haugesund sjukehus og er laget av Jon Egge. Tema for caset er endovaskulær behandling av akutt nyrearterieokklusjon.

Side 1 av 6