2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Case of the month

16. oktober 2023

Case of the month oktober 2023

Våre venner og kolleger i Drammen har denne måneden lagd en fin case om type 3 endolekkasjer.
06. juni 2023

Case of the month juni 2023

Månedens spennende case har sitt utspring fra Sørlandet Sykehus i Kristiansand. "Stenting a. mesenterica superior" er tittelen på foredraget.
12. april 2023

Case of the month april 2023

Månedens spennende case har sitt utspring fra Tromsø. CT-transkateterangiografi ved mikrobølgeablasjon av levertumores er tittelen på foredraget.
22. april 2022

Case of the month april 2022

Månedens spennende case har sitt utspring fra Østfold. Her demonstreres følsom bruk av en "potent halvstiv".
08. mars 2022

Case of the month mars 2022

Månedens spennende case har sitt utspring fra Haugesund. Det handler om preoperativ embolisering av skjelettmetastase med patologisk fraktur.
30. november 2021

Case of the month november 2021

Månedens spennende case handler om blødninger fra stomi fra Ulrik Carling og gjengen på Rikshospitalet.
15. oktober 2021

Case of the month oktober 2021

Månedens case handler om Paradoks emboli.
21. juni 2021

Case of the month juni 2021

Carl Erik Markhus & Maiken Kirkegaard Brix fra radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus presenterer månedens kasus. Tittel på foredraget er "Perkutan behandling av gastrointenstinal blødning ved direkte punksjon".
02. mars 2021

Månedens case mars 2021

Jørg Geisler og Andreas Tjølsen byr her på sine erfaringer fra Sykehuset i Vestfold. Tema for caset er hvordan bruke stentgraft utenom IFU.

Side 1 av 7