Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2018

9. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 9. gang med oppstart i september 2019. Søknadsfrist:15. mars 2019.
17. desember 2018
NSCPM

Målsettingen med kurset er å gi den teoretiske utdanningen som kreves til Kompetanseområde palliativ medisin. Per i dag er dette kompetanseområdet den høyeste norske legeutdanning i palliativ medisin. 

Søkere må ha en spesialistgodkjenning, være i gang med et utdanningsløp til kompetanseområdet og arbeide på et godkjent utdanningssted.

Kurset strekker seg over to skoleår og avsluttes i april 2021. Kurset har 38 plasser som fordeles mellom de fem nordiske land.

Kurset er et samarbeid mellom spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske landene. Det består av seks kursuker som holdes på ulike steder i Norden. Deltakerne må gjøre et avgrenset forsknings- eller fagutviklingsprosjekt som del av kurset. Det er hjemmeoppgaver mellom modulene og en skriftlig, avsluttende eksamen. Informasjon om kurset finnes i dokumentene til høyre.

Mer informasjon finnes på kursets hjemmeside, www.nscpm.org