2018

17. desember 2018

GOD JUL OG GODT NYTTÅR

ønsker vi alle våre medlemmer, alle som tenker på å bli medlemmer, og alle som bare kikker litt innom på siden vår!
17. desember 2018

9. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 9. gang med oppstart i september 2019. Søknadsfrist:15. mars 2019.
17. desember 2018

Styret i NFPM har konstituert seg.

Styreoppgavene er fordelt; ta gjerne kontakt med oss for stort og smått som gjelder palliasjon generelt og vår forening spesielt!
29. oktober 2018

AKTUELLE KURS I PALLIATIV MEDISIN

Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region.
29. oktober 2018

NFPM's paralellsesjon på ONKOLOGISK FORUM 2018

Vårt fag, palliativ medisin, er i stadig utvikling og Onkologisk Forum er et viktig møtested for vår mulighet til både oppdatering og påvirkning. Tidlig integrasjon av palliativ medisin er et viktig tema under forumet, ny struktur på legers spesialistutdanning og ny kunnskap om eldre emner som kommunikasjon, stråleterapi og kortikosteroider er også på programmet. Og viktigst av alt er nok NOU i Palliasjon som ble utgitt desember 2017, men som ennå ikke har fått sin stortingsmelding. Dette er ønskelig for å gjøre dokumentets innhold mer spisset og forpliktende. Det er ennå mulighet for å melde seg på til Onkologisk Forum. Kom til vår paralellsesjon for å høre mer!
24. oktober 2018

PUBLIKASJON I LANCET

18.10.18 ble en ny, viktig artikkel av bl.a. Stein Kaasa, Jon Håvard Loge og Tonje Lundeby publisert i LANCET ONCOLOGY COMMISSION. Artikkelen omhandler integrasjon av onkologi og palliasjon i land med høy til middels inntekt. Altså svært aktuell for oss alle som driver med palliativ medisin i Norge.
08. september 2018

ONKOLOGISK FORUM 2018

Onkologisk Forum arrangeres i Bergen 15. og 16. november 2018. Dyktige fagfolk fra hele landet bidrar til at Onkologisk Forum er en ettertraktet møteplass for alle som jobber med kreft. Det årlige arrangementet bidrar til faglig påfyll og møter med industrien. Programmet er variert og aktuelle temaer er diagnostikk, behandling, forskning og oppfølging av kreft.
16. mai 2018

Årsmøte i NFPM 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt torsdag 13. september 2018 kl. 16.45 - 18.00 på Scandic Hotel Havet, Bodø. Det var et godt oppmøte, og møtet forløp i god stemning. Av viktige saker kan nevnes følgende...
23. mars 2018

Aktuelle kurs i Palliativ medisin

Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region.Les mer om kurs ved UiO, ved Oslo Met, Høstmøtet til Legenes Forening for Kvalitetsforbedring og Pasientsikkerhet, og... Vi vil spesielt promotere vårt eget kurs for leger som jobber i palliasjonsfaget: