Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2018

GOD JUL OG GODT NYTTÅR

17. desember 2018
ønsker vi alle våre medlemmer, alle som tenker på å bli medlemmer, og alle som bare kikker litt innom på siden vår!

9. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

17. desember 2018
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 9. gang med oppstart i september 2019. Søknadsfrist:15. mars 2019.

Styret i NFPM har konstituert seg.

17. desember 2018
Styreoppgavene er fordelt; ta gjerne kontakt med oss for stort og smått som gjelder palliasjon generelt og vår forening spesielt!

AKTUELLE KURS I PALLIATIV MEDISIN

29. oktober 2018
Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region.

NFPM's paralellsesjon på ONKOLOGISK FORUM 2018

29. oktober 2018
Vårt fag, palliativ medisin, er i stadig utvikling og Onkologisk Forum er et viktig møtested for vår mulighet til både oppdatering og påvirkning. Tidlig integrasjon av palliativ medisin er et viktig tema under forumet, ny struktur på legers spesialistutdanning og ny kunnskap om eldre emner som kommunikasjon, stråleterapi og kortikosteroider er også på programmet. Og viktigst av alt er nok NOU i Palliasjon som ble utgitt desember 2017, men som ennå ikke har fått sin stortingsmelding. Dette er ønskelig for å gjøre dokumentets innhold mer spisset og forpliktende. Det er ennå mulighet for å melde seg på til Onkologisk Forum. Kom til vår paralellsesjon for å høre mer!

PUBLIKASJON I LANCET

24. oktober 2018
18.10.18 ble en ny, viktig artikkel av bl.a. Stein Kaasa, Jon Håvard Loge og Tonje Lundeby publisert i LANCET ONCOLOGY COMMISSION. Artikkelen omhandler integrasjon av onkologi og palliasjon i land med høy til middels inntekt. Altså svært aktuell for oss alle som driver med palliativ medisin i Norge.

ONKOLOGISK FORUM 2018

08. september 2018
Onkologisk Forum arrangeres i Bergen 15. og 16. november 2018. Dyktige fagfolk fra hele landet bidrar til at Onkologisk Forum er en ettertraktet møteplass for alle som jobber med kreft. Det årlige arrangementet bidrar til faglig påfyll og møter med industrien. Programmet er variert og aktuelle temaer er diagnostikk, behandling, forskning og oppfølging av kreft.

Årsmøte i NFPM 2018

16. mai 2018
Årsmøtet 2018 ble avholdt torsdag 13. september 2018 kl. 16.45 - 18.00 på Scandic Hotel Havet, Bodø. Det var et godt oppmøte, og møtet forløp i god stemning. Av viktige saker kan nevnes følgende...

Aktuelle kurs i Palliativ medisin

23. mars 2018
Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region.Les mer om kurs ved UiO, ved Oslo Met, Høstmøtet til Legenes Forening for Kvalitetsforbedring og Pasientsikkerhet, og... Vi vil spesielt promotere vårt eget kurs for leger som jobber i palliasjonsfaget: