Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2018

Årsmøte i NFPM 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt torsdag 13. september 2018 kl. 16.45 - 18.00 på Scandic Hotel Havet, Bodø. Det var et godt oppmøte, og møtet forløp i god stemning. Av viktige saker kan nevnes følgende...
16. mai 2018

Årsrapport presentert ved leder Anne-Tove Brenne.
- Det kom ingen kommentarer til denne.

Regnskap 2017 og budsjett 2019 presentert ved kasserer Endre Røynstrand. Revisor: Eva Søderholm som fortsetter for ytterligere 2 nye år.
- Herunder ble det nevnt den varierende inntekt som foreningen vår har, mens vår arbeidsmengde er tilnærmet konstant.

Valgkomiteen har bestått av Anne Kvikstad, Jan Henrik Rosland, og Eva Gravdahl og de presenterte sin innstilling til valg på nytt styre. 

 - Følgende ble takket av: Siri Steine, Siri Brelin, Birthe Lie Hauge, og Kari Margrethe Larsen.

- Følgende fra det gamle styret ble valgt inn for ytterligere 2 år: Anne-Tove Brenne (som leder), Peder Broen, Endre Røynstrand, Bjørg Sjøblom, og Nina E. Hjorth.
- Følgende nye styremedlemmer ble valgt: Målfrid H. Bjørgaas, Maren Anne Berglund, Arve Nordbø og Anne Fasting.

Valg på ny valgkomité: Birthe Lie Hauge, Kari Margrethe Larsen og Eva Gravdahl (2 nye år).

Rekruttering til foreningen: Herunder nevntes rekruttering, kompetanseområdet og dets fremtid og  betydning, og det nordiske kurset i palliativ medisin; NSCPM.
Medlemmene bes være aktive med å rekruttere nye medlemmer for å motvirke den ellers naturlige "forgubbingen" av foreningen vår. :-) 

Referat se høyre marg. Se ellers møteinkalling og årsrapport vedlagt også i høyre marg.