NFPM's paralellsesjon på ONKOLOGISK FORUM 2018

Vårt fag, palliativ medisin, er i stadig utvikling og Onkologisk Forum er et viktig møtested for vår mulighet til både oppdatering og påvirkning. Tidlig integrasjon av palliativ medisin er et viktig tema under forumet, ny struktur på legers spesialistutdanning og ny kunnskap om eldre emner som kommunikasjon, stråleterapi og kortikosteroider er også på programmet. Og viktigst av alt er nok NOU i Palliasjon som ble utgitt desember 2017, men som ennå ikke har fått sin stortingsmelding. Dette er ønskelig for å gjøre dokumentets innhold mer spisset og forpliktende. Det er ennå mulighet for å melde seg på til Onkologisk Forum. Kom til vår paralellsesjon for å høre mer!

Se program for vår paralellsesjon på Onkologisk Forum: 

INTEGRASJON AV PALLIASJON OG ONKOLOGI I NORGE

 

Møterom: TBA

Møteleder: Anne-Tove Brenne & Målfrid Holmaas Bjørgaas

13:30 - 14:00

Integrasjon mellom onkologi og palliasjon. Barrierer og mulige løsninger-nasjonalt og lokalt

Stein Kaasa, Oslo universitetssykehus HF og Universitet i Oslo

14:00 - 14:30

Palliasjon i ny spesialistutdanning for leger

Nina Aass, Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo

14:30 - 14:45

Pause

14:45 - 15.15

Hva betyr NOU 2017:16 for integrasjon av palliasjon og onkologi i en nordnorsk modell?

Sigve Andersen, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø

15:15 - 15:45

Forhåndssamtaler for leger som jobber med kreftbehandling

Nina Elisabeth Hjorth, Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:30

Palliativ strålebehandling av bekkentumores

Esten Søndrol Nakken, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet

16:30 - 17:00

Palliasjon og psykiatri

Elisabeth Brenne, St. Olavs Hospital

17:00 - 17:30

Kortikosteroider for palliasjon hos kreftpasienter

Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark