ONKOLOGISK FORUM 2018

Onkologisk Forum arrangeres i Bergen 15. og 16. november 2018.
Dyktige fagfolk fra hele landet bidrar til at Onkologisk Forum er en ettertraktet møteplass for alle som jobber med kreft. Det årlige arrangementet bidrar til faglig påfyll og møter med industrien. Programmet er variert og aktuelle temaer er diagnostikk, behandling, forskning og oppfølging av kreft.

For påmelding og program: https://onkologiskforum.org/

I forbindelse med forumet, utlyses to forskerpriser som også kan være aktuelle for våre medlemmer: Kolbjørn Brambanis forskerpris og Ung Forsker 2018 (ref. vedlegg)

Norsk Forening for Palliativ Medisin vil også i år ha egen parallellsesjon torsdag 15. nov kl 13.30-17.30- se programmet:

INTEGRASJON AV PALLIASJON OG ONKOLOGI I NORGE

 

Scandic Flesland Airport - Bergen. Møterom: TBA

Møteleder: Anne-Tove Brenne & Målfrid Holmaas Bjørgaas

13:30 - 14:00

Integrasjon mellom onkologi og palliasjon. Barrierer og mulige løsninger-nasjonalt og lokalt

Stein Kaasa, Oslo universitetssykehus HF og Universitet i Oslo

14:00 - 14:30

Palliasjon i ny spesialistutdanning for leger

Nina Aass, Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo

14:30 - 14:45

Pause

14:45 - 15.15

Hva betyr NOU 2017:16 for integrasjon av palliasjon og onkologi i en nordnorsk modell?

Sigve Andersen, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø

15:15 - 15:45

Forhåndssamtaler for leger som jobber med kreftbehandling

Nina Elisabeth Hjorth, Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:30

Palliativ strålebehandling av bekkentumores

Esten Søndrol Nakken, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet

16:30 - 17:00

Palliasjon og psykiatri

Elisabeth Brenne, St. Olavs Hospital

17:00 - 17:30

Kortikosteroider for palliasjon hos kreftpasienter

Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark