Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2019

ÅRSMØTE NFPM 2019

NFPM ÅRSMØTE 21. november 2019

Referatet er klart.
Styret NFPM 2018-20
f.v: Peder Broen, Anne-Tove Brenne, Nina Hjorth, Anne Fasting, Maren Anne Berglund, Arve Nordbø, Endre Røyndstrand, Målfrid H. Bjørgaas. Bjørg Sjøblom ikke tilstede.

Velkommen til Årsmøte 2019!

Saksliste:

1) Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer som kan skrive under møteprotokoll

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

3) Årsberetning fra styret

4) Regnskap 2018 og budsjett 2020

5) Medlemskontingent 2020

6) Forslag til vedtektsendringer

7) Muligheter for opprettelse av et norsk spesialistkurs for leger i palliativ medisin

8) Etablering av en permanent godkjenningsordning for leger med formell utdannelse i palliativ medisin

 

Anne-Tove Brenne

Leder, NFPM