Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2019

ÅRSMØTE NFPM 2019

26. oktober 2019
NFPM ÅRSMØTE 21. november 2019 Referatet er klart.

AKTUELLE KURS OG KONFERANSER

21. september 2019
Onkologisk Forum, Tromsø - Nasjonal konferanse i Barnepalliasjon, Oslo - Kurs i allmennmedisin om Kreft og Palliasjon, Oslo

Landskonferansen i palliasjon 2020: «Fullt og helt». Kom til OSLO 09.-11. september '20!

09. juni 2019
Påmelding er åpnet! Tidlig fuggel til 1. mai! Tittelen for konferansen er Ibsen-inspirert - FULLT OG HELT, og også tema for hver konferansedag Dag 1: Fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Dag 2: Forskjellige er stiene; en går i dalene, en i liene. Dag 3: Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det. Programmet er på det nærmeste klart, og det skal være noe for enhver smak. Vi mener dette vil bli en spennende konferanse, og kan bare anbefale dere å melde dere på først som sist. Merk at fristen for innsending av abstrakt er 1. april 2020, kl. 16.00. Landskonferansens hjemmeside gir mer detaljer. Klikk og ta en titt:

8. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin avsluttet 10. mai 2019

09. juni 2019
Ti leger fra Norge fullførte kurset og mottok sitt diplom. Fra venstre, bakre rekke: Torstein Hagen Michelet, AHUS; Anne Fasting, Sykehuset Møre og Romsdal; Hans van der Werff, AHUS; Asbjørg Mindnes, St. Olavs hospital / Lukas Hospice, Betania Malvik. Fremre rekke: Nadine Lorentzen, Haraldsplass Diakonale Sykehus; Maren Anne Berglund, Sykehuset Innlandet; Victoria Gjerpe, Lovisenberg Diakonale Sykehus; Bjørg Sjøblom og Anne Kari Knudsen, OUS. Olav Magnus Fredheim, AHUS, var ikke til stede da bildet ble tatt. Vi gratulerer!

EAPC2019 - Global palliative care – shaping the future

01. juni 2019
European Association for Palliative Care sin 16. verdenskongress ble i år arrangert i Estrel kongressenter i Berlin, 23. – 25. Mai 2019 Over 3100 deltakere kunne dele sine kunnskaper innen palliasjon med hverandre noen varme fine, og hektiske maidager i Berlin i år. Som årets konferansetittel indikerer, hadde man satt fokus på palliasjon i et globalt perspektiv, herunder palliasjon under humanitære katastrofer og blant flyktninger og migranter.

A Good Ending – Good for All

03. mai 2019
Internasjonal konferanse om omsorg til døende og deres pårørende, 6. - 7. november 2019 i Bergen. Konferansen "A Good Ending - Good for All" forener sluttkonferansen for ERANet-LAC CODE prosjektet Care Of the Dying Evaluation og den årlige forskningskonferansen til International Collaborative for Best Care for the Dying Person. Nærmere informasjon om program, påmelding osv, se nedenfor.

KURSNYHETER

10. april 2019
Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region.

Referat fra RØROSKURSET 2019

28. mars 2019
Historiens andre Røros-kurs ble avholdt helgen 15.-17.mars 2019 (ikke overraskende: på Røros!). Det har blitt sagt: «Første gang en enkelthendelse, andre gang en gjentakelse, tredje gang en tradisjon!» Vi ser derfor allerede fram til neste kurs! Vil du høre mer om kurset?

Medlemsfordel: Nettilgang til OXFORD TEXTBOOK of Palliative Medicine!

12. mars 2019
OXFORD TEXTBOOK of Palliative Medicine (5 ed.) For alle medlemmer i NFPM har vi anskaffet et kollektivt abonnement på internett-utgaven av Oxford Textbook of Palliative Medicine (5 ed.) Logg inn på Legeforeningen.no før du klikker på knappen 'Oxford Textbook' på denne siden. Der vil du finne brukernavn, passord og brukerforklaring.

Side 1 av 2