EAPC2019 - Global palliative care – shaping the future

European Association for Palliative Care sin 16. verdenskongress ble i år arrangert i Estrel kongressenter i Berlin, 23. – 25. Mai 2019
Over 3100 deltakere kunne dele sine kunnskaper innen palliasjon med hverandre noen varme fine, og hektiske maidager i Berlin i år. Som årets konferansetittel indikerer, hadde man satt fokus på palliasjon i et globalt perspektiv, herunder palliasjon under humanitære katastrofer og blant flyktninger og migranter.
Posterpris_EAPC_2019_Louisenberg
Christoph Ostgathe, president i EAPC og Libby Sallnow, Scientific Committee gratulerer årets posterprisvinner Ragnhild Monsen m. flere.

EAPC 2019: Global palliative care – shaping the future

European Association for Palliative Care sin 16. verdenskongress

Berlin, 23. – 25. Mai 2019 Estrel kongressenter

Over 3100 deltakere kunne dele sine kunnskaper innen palliasjon med hverandre noen varme fine, og hektiske maidager i Berlin i år. Som årets konferansetittel indikerer, hadde man satt fokus på palliasjon i et globalt perspektiv, herunder palliasjon under humanitære katastrofer og blant flyktninger og migranter.

Andre tema som fikk stor plass var frivillighet, palliasjon av barn og av demente, utfordringer i vår digitale hverdag, og tidlig integrasjon av palliasjon i kreftomsorgen. I tillegg var symptomlindring, kommunikasjon (herunder forhåndssamtaler) etikk, sorgarbeid samt forskning og utviklingsarbeid viktige tema under årets kongress.

Pris for beste abstract fikk Lea Jabbarian (Nederland) med: Coping Strategies of Patients with Advanced Lung or Colorectal Cancer in Six European Countries: Insides from the Action Study.

Geana Paula Kunita, Danmark og nå også vise-direktør i EAPC research, vant post-doc pris og ga oss innsikt I hennes karriere som strakte seg fra Brasil til Danmark: Building a Palliative Care Research Career across Borders.

Mark Taubert, Storbritannia, vant pris for klinisk innflytelse og holdt foredraget: Bringing Palliative Care to the Public: the Impact of Social Media.

Maria Heckel, Tyskland, vant yngre-forsker-prisen og holdt foredraget: Older People, Palliative Care and multiple Perspectives: my Contributions and Future Directions.

Konferansens «årets forskningsartikkel», i tidsskriftet Palliative Medicine, ble: End-of-life care for homeless people: A qualitative analysis exploring the challenges to access and provision of palliative care. Caroline Shulman et al.thttps://doi.org/10.1177/0269216317717101

Faglig sett stilte lille Norge med forholdsvis mange bidrag, både ved presentasjoner [ Haugen D.F., Hjermstad M., Hjorth N.E., Paulsen Ø.] og ved flere postere. Imponerende nok halte vi i land hele to av tre posterpriser: Hospice Louisenberg [Monsen R., Herlofson B.B., Gay C. Dahl M., Saghaug E., Slaaen J., og Lerdal A.] fikk førstepris for sin poster om munntørrhet: Dry mouth – A Missing Symptom in Multiple Assessment Tools? Og Helse Møre og Romsdal fikk 3. pris for sin poster om Forhåndssamtaler og palliativ plan: In Case of Life-limiting Illness: What is Most Important for the Public in Norway?  [Karlsen L., Dale K.Y., Winsjansen B., Linseth G. og Driller B.] Denne kongressen tilbød også muligheten å se gjennom alle posterne på nettet som ePosters. En svært nyttig metode for å skaffe seg rask oversikt over de tema som posterne belyste. Det skulle også være en mulighet for å kunne gå gjennom flere av de 1200 aksepterte posterne til EAPC 2019.

EAPC 2019 – Abstracts and ePosters

I tillegg til det faglige programmet, ble det arrangert mange møter. Blant annet arbeidsgruppemøter – både åpne og lukkete – om Sorgarbeid i palliasjonen, om Barn og Unge, om Sosionomarbeid, om Internasjonalt samarbeid for retningslinjer, om palliative EU-prosjekt, om Forhåndssamtaler ved demens, om Siste-hjelps kurs, om Frivillighet i hospice og palliasjon, og om palliasjonsfaget i den medisinske utdanningen, blant mange, mange fler.

Det ble arrangert både valg på nytt EAPC-styre og generalforsamling for EAPC. NFPM og NPF var begge representert ved disse begivenhetene. Forening for barnepalliasjon var også representert ved sin kandidat Natasja Pedersen som stilte som kandidat for styret i EAPC. Følgende ble valgt inn in det nye EAPC-styret for de neste fire årene:

-          Karl Bitschhnau
-          Jeroen Hasselaar
-          Gert Huysmans
-          Maartin Loucka
-          Sonja Mcllfatrick
-          Daniela Mosoiu
-          Sebastien Moine
-          Christoph Ostgathe
-          Natasha Pedersen
-          Sandra Martiins Pereira
-          Joseph Porta-Sales
-          Danila Valenti
-          Catherine Walshe

Årets EAPC-kongress skriver seg inn i minneboken som en riktig vellykket konferanse på mange vis. Vi som var så heldige å få delta, kunne reise hjem med nye opplevelser, kunnskaper og spørsmål i kofferten.

EAPC-konferansene er viktige møte- og lærearenaer for oss som jobber innen palliasjonsfaget. Konferansene setter agenda for hva som er viktige arbeidsområder i vårt kvalitetssikrings og forbedringsarbeid, samtidig som de gir oss anledning til å vise fram våre problemstillinger og erfaringer. Neste EAPC kongress blir den 11. EAPC verdenskongress for forskning 13. – 16. mai 2020 i Palermo, Sicilia, Italia. Om to år blir det ny stor kongress; den 17. i rekken, 20. – 22. mai 2021 i Helsinki, Finland. Vi vil oppfordre til økt aktivitet innen forsknings- og utviklingsarbeid slik at vi der kan se enda flere norske bidrag.