Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2019

KURSNYHETER

Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region.
10. april 2019
Anne kvikstad_

Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region. 

Konferansen A Good Ending – Good for All. Bergen – Norway 6. - 7. november 2019. Se egen informasjon på denne siden

NETTKURS
Vår kurskomité har oppdatert tilbudet om nettkurs i palliasjon. NYE e-læringskurs som nå er tilgjengelig er:
1. Tung pust
2. Lindrende sedering
3. Palliasjon og førerkort

EAPC 16. verdenskongress. Berlin mai 2019.

http://www.eapc-2019.org/home.html

Global palliative care – shaping the future
23 - 25 May 2019 | Berlin, Germany

Økende anerkjennelse av hvor viktig palliativ medisin er, gjenspeiles i det økende antall deltakere på EAPC verdenskongresser. Deltakerne kommer fra hele verden og arbeider i mange ulike fagfelt, men med en felles interesse for palliasjon. Verdenskongressen gir en unik mulighet for å knytte kontakter med kollegaer - klinikere, forskere, frivillige og lærere innen palliativmedisin - fra hele verden, og mulighet for å utveksle ideer, kunnskap, feire ulikheter og variasjon, danne nettverk, nye samarbeidsmuligheter, utvikle prosjekt og ha tid sammen.

A Good Ending – Good for All Bergen – Norway 6-7 November 2019

We are delighted to announce the 6th Annual Research Conference of the International Collaborative for Best Care for the Dying Person "A Good Ending - Good for All". This will incorporate the final conference of the ERANet-LAC CODE project: "International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients as perceived by bereaved relatives". The conference will include seminars, workshops, oral and poster presentations based on submitted abstracts, and covering a wide range of topics linked to care of the dying and societal engagement with death and dying. The conference will take place in Bergen, Norway in November 2019. It is hosted by the University of Bergen in collaboration with the Regional Centre of Excellence for Palliative Care, Western Norway and the International Collaborative for Best Care for the Dying Person. We look forward to seeing you in Bergen in 2019!

Registration and information will be available at

http://link.uib.no/agoodending