Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2019

Medlemsfordel: Nettilgang til OXFORD TEXTBOOK of Palliative Medicine!

OXFORD TEXTBOOK of Palliative Medicine (5 ed.)
For alle medlemmer i NFPM har vi anskaffet et kollektivt abonnement på internett-utgaven av Oxford Textbook of Palliative Medicine (5 ed.) Logg inn på Legeforeningen.no før du klikker på knappen 'Oxford Textbook' på denne siden. Der vil du finne brukernavn, passord og brukerforklaring.
Oxford textbook

Oxford Textbook of Palliative Medicine (5 ed.) (Edited by Nathan Cherny, Marie Fallon, Stein Kaasa, Russell K. Portenoy, and David C. Currow)  er et ledende verk innen vårt fag med nå nylig oppdaterte faglige anvisninger. Som en "belønning" til alle våre medlemmer får du nå altså tilgang til dette store verket uten ekstra kostnad for deg. Abonnentet er tegnet i første omgang fram til 29.02.2020, og vi er glade for tilbakemeldinger på om dette er nyttig for dere, våre medlemmer.

Hvordan du får tilgang: Logg inn på Legeforeningen.no før du klikker deg inn på 'Oxford Textbook' øverst på denne siden. Der vil du finne brukernavn, passord og brukerforklaring. Vi ber om at adgangsbegrensningen respekteres slik at dette forblir et eksklusivt tilbud til våre medlemmer.

Vi er en liten forening, og om flere leger skulle ønske å støtte opp om og bidra i vårt arbeid for palliasjonens vilkår i Norge, er de hjertelig velkommen som medlem! (Se høyremarg) Hvem vet - kanskje vil nettopp dette siste nye tiltaket fra NFPM fungere som en øye-åpner for hvor viktig det kan være å organisere seg i foreningen? Sammen er vi sterkere, og flere stemmer i kor høres bedre enn en. Viktige saker for forningen vår er p.t. et ønske om en påbygningsspesialitet i palliativ medisin, et ønske om at NOU 2017: 16 utarbeides videre til en Stortingsmelding, og generell styrking av palliasjonens vilkår i Norge. Vi har vår egen parallellsesjon på onkologisk forum hver høst, og vi arrangerer et kurs på Røros for leger i palliativ medisin hvert annet år. Sammen med NPF og de regionale kompetansesentra i palliasjon orrangerer vi Landskonferansen i Palliasjon hvert annet år. Viser ellers til utdypende informasjon her på internettsiden vår.