Møte med eldre- og folkehelseministeren

28.02.19 var representanter fra NPF og NFPM i møte med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.
Palliatører hos Eldre-og Folkehelseministeren
F.v: Joran Slaaen, Anne-Tove Brenne, Åse Michaelsen, Trude Kristiansen og Peder Broen i møte 28.02.19.

Palliatører fra Nord, Midt og Sør, representanter fra Norsk Palliativ Forening (NPF) og Norsk Forening for Palliativ Medisin (NFPM), var på Oslotur 28.02.19 og fikk tre kvarters audiens hos vår relativt ferske eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Fra NPF stilte Joran Slaaen og Trude Kristiansen, og fra NFPM Peder Broen og Anne-Tove Brenne. Det ble et hyggelig møte og følgende tema ble tatt opp:

 1) Styrking av utdanning og kompetanse innen palliasjon 

2) Tilbud om palliasjon til alle relevante pasientgrupper, samt tidlig integrasjon av palliasjon i sykdomsforløpet 

3) Organisering av palliasjon i Norge, med utgangspunkt i foreslåtte modeller i NOU 2017: 16. På liv og død.

 -       Representantene fra NFPM formidlet særlig viktigheten av å styrke utdanningskapasiteten for leger innen Kompetanseområdet palliativ medisin.

-       Det ble også formidlet at det haster med å få avklart hva som skal skje videre med forsøksordningen med palliativ medisin som kompetanseområde for legespesialister, samt at vi som forening ønsker at palliativ medisin skal bli en påbyggingsspesialitet.

Så nå er vi spent på fortsettelsen... Og håper fortsatt på at NOU 2017:16 blir viderearbeidet til en Stortingsmelding.