Referat fra RØROSKURSET 2019

Historiens andre Røros-kurs ble avholdt helgen 15.-17.mars 2019 (ikke overraskende: på Røros!). Det har blitt sagt: «Første gang en enkelthendelse, andre gang en gjentakelse, tredje gang en tradisjon!» Vi ser derfor allerede fram til neste kurs!
Vil du høre mer om kurset?
Røros_kursundervisning.JPG
Konsentrert forsamling

Røroskurset 2019!

 Historiens andre Røros-kurs ble avholdt helgen 15.-17.mars 2019 (ikke overraskende: på Røros!). Det har blitt sagt: «Første gang en enkelthendelse, andre gang en gjentakelse, tredje gang en tradisjon!» Vi ser derfor allerede fram til neste kurs!

 Røros hadde også denne gang mye fint å by på, både på hotellet og utenfor. Stikkord er god mat, hvit snø, skiløyper rett utenfor døra, sauna og basseng, kort vei til handlegater og slagghauger og samtidighet med vinterfestspillene i Bergstaden!

 43 leger deltok denne gang, alle aktive i palliativt arbeid og godt fordelt, både geografisk og fra 1.- og 2.linjetjenesten. Vi fikk alle gode anledninger til å bli (bedre) kjent med kolleger og diskutere faget, felles gleder og utfordringer.

 Programmet var mangfoldig:

 Innledningsvis fikk vi høre rørosingen Peder Broen (pt Trondheim) lese fra Falkbergets «Christianus Sextus» før vi gikk videre til parallellsesjoner om dyspnè, ALS, bruk av steroider og erfaringer med palliativ plan.

 Plenumsforedragene omhandlet «Etiske fallgruver -  avslutning eller videre behandling?» -

«Hvordan holder du ut, doktor?» - «Palliasjon til barn.»  - «Palliasjon i sykehjem» - «HLR-status» og «Bruk av Propofol i lindrende sedering.» Paradigmeskifte pga immunterapiens inntreden i kreftbehandlingen ble også belyst. Disse endringene vil få store konsekvenser og kreve ny forståelse i palliativ praksis, og vil kanskje bli særlig krevende for palliatører som ikke er onkologer "i bånn".

 Kommunikasjonstrening i grupper ble det også (litt) tid til, gjenkjennelig for alle som har tatt Nordisk spesialistkurs i palliasjon! (Backs modell)

 

Vi palliatører er en liten faggruppe sammenlignet med de store legespesialitetene. Desto bedre å møtes på denne måten, få dyrke "lauget" og inspirere hverandre til videre innsats, hver på vårt sted!

Velkommen på neste Røros-kurs i 2021!