Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2020

Årsmøte 2020

DATO for årsmøte 2020 er satt til torsdag 19 november.
STED f.d. er OSLO, kanskje som del av Onkologisk Forum (om dette arrangeres), eller som et eget arrangement.
Vi arbeider også for at årsmøtet vil kunne overføres DIGITALT parallelt.
VALG: HELE STYRET i NFPM er på valg i år! Gode innspill til hvordan valget kan avvikles digitalt, mottas med takk.
Har du SAKER som du vil ta opp på årsmøtet? Send dem INNEN 8. OKT. til:
kasserer.nfpm@gmail.com
2. september 2020
Høst på vei_Hjorth