Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2020

Årsmøte 2020 blir i år den 19.11. på Radisson Blu hotellet like ved terminalen på Gardermoen.

DATO for årsmøte 2020 er satt til torsdag 19. november.
STED: Radisson Blu hotellet på Gardermoen.
Vi arbeider for at årsmøtet også vil kunne overføres DIGITALT.
VALG: HELE STYRET i NFPM står på valg i år!
Det skjer viktige prosesser omkring vårt fagfelt for tiden og VI HÅPER ALLE VÅRE MEDLEMMER kan delta!
2. september 2020
Høst på vei_Hjorth