Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2020

19.11. 2020 ble det avholdt et heldigitalt årsmøte.

02. september 2020
Torsdag 19. november 2020 ble årsmøtet - endelig - avholdt, via an HELDIGITAL løsning på Zoom grunnet corona-restriksjonene. Årsmøtereferatet er ferdig og er tilgjengelig her.

Kronikk fra NFPM-styret

12. juni 2020
Våren 2020 har representanter fra NFPM-styret skrevet to kronikker. Den første hadde tittelen "Palliativ behandling av pasienter med Covid-19" og ble publisert i Tidsskrift for den Norske Legeforening 03.04.2020. Den andre, en reaksjon på Stortingsmelding om palliasjon, ble publisert i Dagens medisin med tittelen "Tiden er moden for en egen spesialitet i palliativ medisin".

Stortingsmelding nr. 24 2020: Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

08. mai 2020
SISTE NYTT i denne saken: 17.11.20 var Stortingsmeldingen debattert i Stortinget. Det ble da fremmet et krav om at sittende regjering må lage en HANDLINGSPLAN FOR PALLIASJON. Fagmiljøet ble hørt! Denne nettredaktøren foreslår 17.11. som nasjonal palliasjons-flaggdag heretter!

COVID-19: Lenker om Palliasjon under Corona-pandemien. Sist oppdatert 2. sept. 20

24. mars 2020
Dødelighetsraten av COVID-19 er ennå usikker, men dessverre er det klart at mange pasienter kan gå inn i en palliativ fase i.l.a. akuttbehandlingen. Derfor har vi samlet en del informasjon om palliasjon ved COVID-19 her fra bl.a. Kompetansesentrene i lindrende behandling, fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, fra EAPC og Kompetansebroen.

Kommunikasjonstips i CORONAens tid

20. mars 2020
Når vi nå invaderes av et virus som kan sette våre pasienter, deres pårørende og oss selv på prøve, kan vi ha nytte av råd om hvordan vi kan ha god kommunikasjon rundt vanskelige tema. Kommunikasjons-veilederen i Seattle; Tony Back, har utarbeidet noen enkle kommunikasjons-tips når kommunikasjonen ikke er så lett. I forbindelse med CORONA-pandemien har han distribuert dette ut for at det kan komme til nytte for alle som ønsker å bruke det.

Ny medlemsfordel

15. januar 2020
Som medlem i NFPM vil du nå også være medlem av IAHPC

EAPC research 14.-16.mai 2020 - Medlemsfordel: Rabattert kongressavgift!

15. januar 2020
EAPC inviterer til den 11. verdenskongressen for forskning innen palliative emner. Kongressen skal denne gang være i Palermo og kan by på vakre italienske opplevelser i tillegg til gode muligheter til å møte eksperter innen palliativ medisin og høre siste nytt fra forskningsfronten.