COVID-19: Lenker om Palliasjon under Corona-pandemien. Sist oppdatert 2. sept. 20

Dødelighetsraten av COVID-19 er ennå usikker, men dessverre er det klart at mange pasienter kan gå inn i en palliativ fase i.l.a. akuttbehandlingen. Derfor har vi samlet en del informasjon om palliasjon ved COVID-19 her fra bl.a. Kompetansesentrene i lindrende behandling, fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, fra EAPC og Kompetansebroen.
Foto: Hege Aarland

Oppdatert behandlingsalgoritme for dyspné ved livets slutt: https://helse-bergen.no/seksjon/KLB/Documents/Medikamentskrin/Dyspne.pdf

Folkehelseinstituttet, nyhetsbrev:
https://www.fhi.no/globalassets/vedlegg/newsletter_2_covid-19-evidence-map_200416.pdf

Helsedirektoratets veiledere for pasienthåndtering under corona-pandemien:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

TAKK til Siri Stene m/mannskap som har laget disse informative undervisningene! Kompetansebroen - en god plattform for å spre kompetanse. Herfra anbefaler vi spesielt en E-læringsfilm og en Podkast fra AHUS om palliasjon av COVID19-pasienter i terminal fase:

https://www.kompetansebroen.no/podkast/?o=oa

https://www.kompetansebroen.no/lindre/?o=oa

4 korte filmer om palliativ utredning og behandling av dyspné:

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell#praktisk-palliasjon

Corona-nyheter fra KLB Region Sør-Øst
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb/informasjon-om-korona-med-rad-om-symptomlindring

Verdighetssenteret: Fem korona-råd til sykehjemsleger
https://www.verdighetsenteret.no/2020/03/16/fem-corona-rad-sykehjemsleger/

EAPC: Coronavirus and the palliative care response
https://www.eapcnet.eu/publications/coronavirus-and-the-palliative-care-response

Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland
https://apmonline.org/

Webinar fra Icahn School of Medicine at Mount Sinai. om Palliasjon og betydningen av COVID-19: https://www.capc.org/events/recorded-webinars/palliative-care-and-impact-covid-19/

Toolkit fra Icahn School of Medicine at Mount Sinai.: https://www.capc.org/toolkits/covid-19-response-resources/

Journal Articles & Book Chapters
Palliative care considerations in mass casualty events with scarce resources.
Palliating a Pandemic: ‘‘All Patients Must Be Cared For’’
Principles for allocation of scarce medical interventions