Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2020

COVID-19: Lenker om Palliasjon under Corona-pandemien

Dødelighetsraten av COVID-19 er ennå usikker, men dessverre er det klart at mange pasienter kan gå inn i en palliativ fase i.l.a. akuttbehandlingen. Derfor har vi samlet en del informasjon om palliasjon ved COVID-19 her.
24. mars 2020
Himmellys_Tromsø19_Foto: Hjorth