Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2021

10. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 10. gang med oppstart i november 2021
12. januar 2021
Nordisk kurs logo

Kurset strekker seg over ett og et halvt år og avsluttes i april 2023. Kurset har 38 plasser som fordeles mellom de fem nordiske land.

Kurset er et samarbeid mellom spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske landene. Det består av seks kursuker som holdes på ulike steder i Norden. Deltakerne må gjøre et avgrenset forsknings- eller fagutviklingsprosjekt som del av kurset. Det er hjemmeoppgaver mellom modulene og en skriftlig, avsluttende eksamen. Målsettingen med kurset er å gi den teoretiske utdanningen som kreves til Kompetanseområde palliativ medisin. 

Mer informasjon finnes i dokumentene som kan lastes ned nederst på denne siden, samt på kursets hjemmeside, www.nscpm.org

Søknadsfrist er 16. april 2021. Søknadsskjema kan lastes ned lenger nede. Søkere som er i et utdanningsløp til Kompetanseområde palliativ medisin og arbeider på et godkjent utdanningssted til kompetanseområdet, vil bli prioritert. Det vil også bli tatt geografiske hensyn.