10. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 10. gang med oppstart i november 2021
Nordisk kurs logo

Kurset strekker seg over ett og et halvt år og avsluttes i april 2023. Kurset har 38 plasser som fordeles mellom de fem nordiske land.

Kurset er et samarbeid mellom spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske landene. Det består av seks kursuker som holdes på ulike steder i Norden. Deltakerne må gjøre et avgrenset forsknings- eller fagutviklingsprosjekt som del av kurset. Det er hjemmeoppgaver mellom modulene og en skriftlig, avsluttende eksamen. Målsettingen med kurset er å gi den teoretiske utdanningen som kreves til Kompetanseområde palliativ medisin. 

Mer informasjon finnes i dokumentene som kan lastes ned nederst på denne siden, samt på kursets hjemmeside, www.nscpm.org

Søknadsfrist er 16. april 2021. Søknadsskjema kan lastes ned lenger nede. Søkere som er i et utdanningsløp til Kompetanseområde palliativ medisin og arbeider på et godkjent utdanningssted til kompetanseområdet, vil bli prioritert. Det vil også bli tatt geografiske hensyn.