Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2021

Årsmøtet 2021

04. november 2021
Velkommen til årsmøte i NFPM 18.11.2021 kl 17.30 - 18.30, på Scandic Oslo Airport Hotel

Kommunalt palliativt team etablert i Bergen

01. oktober 2021
De fleste ønsker å være lengst mulig tid hjemme på slutten av livet. Befolkningen eldres med flere sykdommer og krevende behandlinger. Nødvendig palliativ kompetanse og en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i kommunen vil være en forutsetning for å best kunne ivareta eldre og syke mot slutten av livet, så nært som mulig hjemmet.

Ekspertpanelet

09. april 2021
Ekspertpanelet er en nasjonal ordning som gir pasienter med begrenset levetid mulighet for en ny vurdering. Ofte vil dette gjelde pasienter med kreft. Ekspertpanelet vurderer sykdommen og behandlingen som er gitt. Panelet kan gi råd om ytterligere godkjent behandling, leter etter studier i Norge og utlandet og kan gi råd om behandling som ennå ikke er godkjent i Norge. I filmen møter du Amanda som fikk hjelp av Ekspertpanelet.

10. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

12. januar 2021
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 10. gang med oppstart i november 2021

Landskonferansen i palliasjon 2021

10. januar 2021
Fjorårets konferanse utsatt til 2021 pga. Koronavirus-pandemien. Vår nasjonale palliasjonskongress er viktig! Ikke minst for utvikling av palliativ medisin som eget fagområde. Den organiseres av våre to organisasjoner NFP og NFPM i samarbeid med Kompetansesentrene i lindrende behandling, i år er det Helse Sør-Øst som er vert. Vi vil oppfordre til å ikke gå glipp av Landskonferansen 2021