Årsmøtet 2021

Velkommen til årsmøte i NFPM 18.11.2021 kl 17.30 - 18.30, på Scandic Oslo Airport Hotel

Deltagelse: Fysisk oppmøte eller digitalt via Zoom: Lenke vil sendes ut når det nærmer seg.Vi vil tilby testoppkobling fra 15 min før møtet starter.


Saksliste:          
1) Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer som kan skrive under møteprotokoll
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
3) Årsberetning fra styret
4) Regnskap 2020og budsjett 2022
5) Medlemskontingent 2022
6) Vedtektsendringer
7)Valgordning for NFPM
8) Styrets rammer for økonomien
9) Ny konsensusbasert definisjon av palliasjon (lenke)
 
Orienteringssaker
1) Videre drift av e-læringen
2) Spesialitet i palliativ medisin
 
For styret i NFPM
Anne Fasting
Leder

styret.nfpm@gmail.com
Kristiansund , 03.11.2021