Landskonferansen i palliasjon 2021

Fjorårets konferanse utsatt til 2021 pga. Koronavirus-pandemien.

Vår nasjonale palliasjonskongress er viktig! Ikke minst for utvikling av palliativ medisin som eget fagområde. Den organiseres av våre to organisasjoner NFP og NFPM i samarbeid med Kompetansesentrene i lindrende behandling, i år er det Helse Sør-Øst som er vert. Vi vil oppfordre til å ikke gå glipp av Landskonferansen 2021
Landskonferansen

Landskonferansen i Palliasjon 2020 er flyttet til 2021, nærmere bestemt til uke 9: til 3.-5. mars 2021. Konferansen vil bli holdt på samme hotell i Oslo som tidligere planlagt (Clarion Hotel The Hub). Kun et begrenset antall deltagere kan være til stede fysisk under konferansen.

Tittelen for konferansen er Ibsen-inspirert - FULLT OG HELT

Også tema for hver konferansedag er inspirert av Henrik Ibsens forfatterskap:

Dag 1: Fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Dag 2: Forskjellige er stiene; en går i dalene, en i liene.

Dag 3: Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det.

Programmet er klart, og det skal være noe for enhver smak. Vi mener dette vil bli en spennende konferanse, og kan bare anbefale dere å melde dere på først som sist.

Mer info på: landskonferansenipalliasjon.no