Årsmøte 2022

Årsmøtet i NFPM 2022 finner sted 14.09.2022 i Molde under Landskonferansen i Palliasjon, og vil også kunne følges på MS Teams. Se innkalling og vedlegg under.

Klikk på lenken under for å bli med på MS Teams:

Følgende URL kan også brukes. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdlMzhmNTktZTYyMC00Yjg4LWJmMjgtNjRmNTFmMzc5OWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2209a10672-822f-4467-a5ba-5bb375967c05%22%2c%22Oid%22%3a%228d18af54-4529-42dd-a451-2965b43cc82b%22%7d

Join on the web:

https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting

Meeting ID: 348 983 743 471
Passcode: Tos7xN

Or call in (audio only)
+47 21 40 22 36,,710985080#   Norway, Oslo
Phone Conference ID: 710 985 080#