Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2022

PRC seminar i Aarhus

24. mars 2022
PRC arrangerer seminar i Aarhus 16-18. november 2022.

Kodepraksis fra 1.1.22

02. januar 2022
Fra 010122 kommer en ny takst; WRBA30: Annen palliativ behandling. Denne koden skal brukes der kravet til de andre WRBA-kodene ikke er oppfylt, og denne koden gir IKKE refusjonstillegget for palliativ behandling. Med innføring av denne koden vil beskrivelsen av palliasjon være dekket, og det vil derfor ikke være nødvendig å benytte Z51.5 lenger. Z51.5 vil ikke gi noen ekstra informasjon når prosedyrekoder benyttes.

Landskonferansen - send inn abstracts!

22. november 2021
I forbindelse med den 17. landskonferansen i palliasjon som arrangeres i Molde 14. - 16. september 2022, vil vi invitere alle som jobber og er engasjert i det palliative fagfeltet i Norge til å sende inn abstract til konferansen.