Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2022

Oxford textbook tilgang ordnet

14. september 2022
Den digitale tilgangen til «Oxford textbook of palliative medicine» for våre medlemmer har vært nede en periode grunnet flytting av den digitale publiseringsplattformen til Oxford University Press. Dette er nå ordnet. Medlemmer kan logge inn og følge instruksene via lenken nederst på hjemmesiden.

Årsmøte 2022

31. august 2022
Årsmøtet i NFPM 2022 finner sted 14.09.2022 i Molde under Landskonferansen i Palliasjon, og vil også kunne følges på MS Teams. Se innkalling og vedlegg under.

PRC seminar i Aarhus

24. mars 2022
PRC arrangerer seminar i Aarhus 16-18. november 2022.

Kodepraksis fra 1.1.22

02. januar 2022
Fra 010122 kommer en ny takst; WRBA30: Annen palliativ behandling. Denne koden skal brukes der kravet til de andre WRBA-kodene ikke er oppfylt, og denne koden gir IKKE refusjonstillegget for palliativ behandling. Med innføring av denne koden vil beskrivelsen av palliasjon være dekket, og det vil derfor ikke være nødvendig å benytte Z51.5 lenger. Z51.5 vil ikke gi noen ekstra informasjon når prosedyrekoder benyttes.

Landskonferansen - send inn abstracts!

22. november 2021
I forbindelse med den 17. landskonferansen i palliasjon som arrangeres i Molde 14. - 16. september 2022, vil vi invitere alle som jobber og er engasjert i det palliative fagfeltet i Norge til å sende inn abstract til konferansen.