Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2022

Landskonferansen - send inn abstracts!

I forbindelse med den 17. landskonferansen i palliasjon som arrangeres i Molde 14. - 16. september 2022, vil vi invitere alle som jobber og er engasjert i det palliative fagfeltet i Norge til å sende inn abstract til konferansen.
22. november 2021

Vi ønsker oss abstracts fra egen forskning og fra alle typer prosjekter innen palliasjon.

Vi håper på bred deltakelse fra spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdannings- og forskningsinstitusjoner. Konferansen søkes godkjent som tellende kurs for aktuelle faggrupper.

Programmet i parallellsesjonene på konferansen vil delvis bygge på innsendte abstracts. Det vil også bli utstilling av postere.

Abstractene kan skrives på norsk eller engelsk, og skal inneholde tittel, bakgrunn/ målsetting, metode, resultat og konklusjon. Det skal være på max 250 ord. Forfatterne må oppgi interessekonflikter.

Fristen for innsending av abstract er 1. april 2022.
Ved spørsmål angående abstract, kontakt: abstract.landskonferansen@gmail.com


Vi ønsker hjertelig velkommen til konferansen og håper på mange bidrag fra kolleger over hele landet!

Med vennlig hilsen

Bente Baklund
leder, Norsk Palliativ Forening

Anne Fasting
leder, Norsk forening for palliativ medisin

Bente Ervik
leder, vitenskapelig komite for konferansen