Reisebrev fra Mummidalen

I slutten av november var gjengen med leger som går nordisk spesialiseringskurs i palliativ medisin samlet igjen. Denne gangen i Naantali Finland, også kjent som Mummidalen. Dette var fjerde av seks moduler, i kurset som er det tiende siden kursene startet i 2001-2002, det nest siste som arrangeres, og det siste kullet der alle de nordiske landene er representert. Her er noen korte inntrykk fra kurset fra de norske kursdeltakerne.

Inntrykk fra Nordisk kurs - Naantali 21-25/11/22

En kombinasjon av fly og tog, buss eller ferge måtte til for å nå det avsidesliggende spahotellet ved den finske sørkyst. Bagasje problemer og forsinkelser utfordret oppstarten, men med prisverdig innstilling etter ombookinger og ankomst nærmere tre om natten for de fleste av oss var nesten alle deltakerne på plass mandag morgen, om enn med noe trøtte tryner.

Deltakerne har nå etter tre moduler blitt mer kjent med hverandre, dette gjør diskusjonene stadig mer givende, og letter det å åpne seg for hverandre om utfordringer. Tema denne gang var livets slutt, «audit», selvivaretagelse og etisk refleksjon. Forelesere lykkes i å engasjere deltakerne, men enda mer gruppearbeid var savnet.

Neste kursmodul blir i Helsingør i Danmark i januar, før avslutning i Stockholm i april 2023. Med de to siste modulene for dette kullet går denne flotte muligheten for nordisk erfaringsutveksling mot slutten. Vi er håpefulle i ønsket om etableringen av en nordisk konferanse i palliativ medisin for leger, hvor nettverket av kurskomiteer og nasjonale foreninger, alumni og andre interesserte kan benyttes for å bevare en nordisk arena for faglig utveksling for leger som jobber med palliasjon. Interessen virker tydelig både blant nåværende deltakerne og kurskomiteene. Både vi og våre nordiske kolleger ser også med spenning mot spesialiteten i palliativ medisin som er under opprettelse i Norge.
 
Mvh
 
Kristian Jansen, Anne Gina Schie Berntsen, Anne-Tove Brenne, Hanne Mayo, Hege Foerster, Heidi Larsen Abildgaard, Maria Fykerud Hammarlund, Olav Yri, Kjersti Hornslien