7. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 7. gang med oppstart i september 2015.

Kurset strekker seg over to skoleår og avsluttes i april 2017. Kurset har 36 plasser som fordeles mellom de fem nordiske land.
Søknadsfrist har nå utløpt. Neste opptak blir vår 2017.

Kurset er et samarbeid mellom spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske landene. Det består av seks kursuker som holdes på ulike steder i Norden. Deltakerne må gjøre et avgrenset forsknings- eller fagutviklingsprosjekt som del av kurset. Det er hjemmeoppgaver mellom modulene og en skriftlig, avsluttende eksamen. Målsettingen med kurset er å gi den teoretiske utdanning som kreves til Kompetanseområde palliativ medisin.

Informasjon om kurset finnes i dokumentene nedenfor.
Mer informasjon finnes på kursets hjemmeside, www.nscpm.org

Søknadsfrist er 15. mars 2015. Søkere som er i et utdanningsløp til Kompetanseområde palliativ medisin og arbeider på et godkjent utdanningssted til kompetanseområdet, vil bli prioritert. Det vil også bli tatt geografiske hensyn.