Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Endring i koding knyttet til palliativt senter i 2018

14. desember 2017
Vår kodegruppe arbeider opp mot Helsedirektoratet som årlig setter regler for Medisinsk koding og DRG-taksting. Helsedirektoratet endret kodingen for palliativ behandling fra tilstandskoding til særkoding i 2018. Fra 01.01.2019 er også koden Z51.50 fjernet og erstatt med Z51.5. Det foreligger føringer for hvordan kodene skal nyttes. Viser til vedlegget "Palliativ kodepraksis 2019 for NFPM".

Anthony Back kommer til Onkologisk Forum 2017

24. oktober 2017
Professor Anthony Back kommer til Onkologisk Forum 2017 og skal holde workshop "Communication and goals of care. Practical ways towards a culture of kindness, transparency and responsibility" under NFPM sin parallellsesjon torsdag 16. november. I tillegg skal han ha foredrag i plenum "How oncologists' communication changes patient experiences and outcome" fredag 17. november.

Årsmøte NFPM 2017

19. september 2017
Velkommen til årsmøte 2017 i NFPM onsdag 15. november kl 18-19 på Holmenkollen Park, Oslo. Møterom: Styrerom 1+2.

Kurs i palliativ medisin/ lindrende behandling

19. september 2017
Det er nå lagt ut lenker til emnekurs i palliativ medisin i Trondheim 23. og 24. oktober og emnekurs i lindrende behandling i Ålesund 8. og 9. november 2017. Målgruppen er fastleger, sykehjemsleger og andre leger som arbeider med kreft og lindrende behandling.

Landskonferansen i palliasjon 12.-14. september 2018

09. september 2017
Takk for gode dager i Bodø! Flotte foredrag både i plenum og i parallellsesjoner. Konferansen var godt organisert og lokal komité, hovedkomité, samt vitenskapelig komité kan alle klappe seg på skulderen for et vel gjennomført arrangement.

Kurs: Kreft i allmennpraksis- fra forebygging til palliasjon

09. september 2017
KLB - Helse Sør Øst arrangerer i samarbeid med Legeforeningen kurs for allmennleger 01.-02.02.18.

Det 7. internasjonale seminaret til PRC og EAPC RN 5.-7. oktober 2017

20. april 2017
I oktober arrangeres et internasjonalt klinisk svært relevant forskningsseminar ved Radiumhospitalet – hold av datoen allerede nå!

Kollektivmedlem EAPC

20. april 2017
Som medlem av NFPM er du kollektivmedlem av EAPC. Her kan du lese om om hvordan du registererer deg.

"A key to my survival"

23. mars 2017
Helgen 17.- 19. mars arrangerte NFPM kurs i etikk, kommunikasjon, veiledning og mestring for leger som arbeider i palliativ medisin på Røros. Axel Carlberg, som flere kjenner fra Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin, var leid inn som foredragsholder.

Side 1 av 5