Eldre

14. desember 2017

Endring i koding knyttet til palliativt senter i 2018

Vår kodegruppe arbeider opp mot Helsedirektoratet som årlig setter regler for Medisinsk koding og DRG-taksting. Helsedirektoratet endret kodingen for palliativ behandling fra tilstandskoding til særkoding i 2018. Fra 01.01.2019 er også koden Z51.50 fjernet og erstatt med Z51.5. Det foreligger føringer for hvordan kodene skal nyttes. Viser til vedlegget "Palliativ kodepraksis 2019 for NFPM".
24. oktober 2017

Anthony Back kommer til Onkologisk Forum 2017

Professor Anthony Back kommer til Onkologisk Forum 2017 og skal holde workshop "Communication and goals of care. Practical ways towards a culture of kindness, transparency and responsibility" under NFPM sin parallellsesjon torsdag 16. november. I tillegg skal han ha foredrag i plenum "How oncologists' communication changes patient experiences and outcome" fredag 17. november.
19. september 2017

Årsmøte NFPM 2017

Velkommen til årsmøte 2017 i NFPM onsdag 15. november kl 18-19 på Holmenkollen Park, Oslo. Møterom: Styrerom 1+2.
19. september 2017

Kurs i palliativ medisin/ lindrende behandling

Det er nå lagt ut lenker til emnekurs i palliativ medisin i Trondheim 23. og 24. oktober og emnekurs i lindrende behandling i Ålesund 8. og 9. november 2017. Målgruppen er fastleger, sykehjemsleger og andre leger som arbeider med kreft og lindrende behandling.
09. september 2017

Landskonferansen i palliasjon 12.-14. september 2018

Takk for gode dager i Bodø! Flotte foredrag både i plenum og i parallellsesjoner. Konferansen var godt organisert og lokal komité, hovedkomité, samt vitenskapelig komité kan alle klappe seg på skulderen for et vel gjennomført arrangement.
09. september 2017

Kurs: Kreft i allmennpraksis- fra forebygging til palliasjon

KLB - Helse Sør Øst arrangerer i samarbeid med Legeforeningen kurs for allmennleger 01.-02.02.18.
20. april 2017

Det 7. internasjonale seminaret til PRC og EAPC RN 5.-7. oktober 2017

I oktober arrangeres et internasjonalt klinisk svært relevant forskningsseminar ved Radiumhospitalet – hold av datoen allerede nå!
20. april 2017

Kollektivmedlem EAPC

Som medlem av NFPM er du kollektivmedlem av EAPC. Her kan du lese om om hvordan du registererer deg.
23. mars 2017

"A key to my survival"

Helgen 17.- 19. mars arrangerte NFPM kurs i etikk, kommunikasjon, veiledning og mestring for leger som arbeider i palliativ medisin på Røros. Axel Carlberg, som flere kjenner fra Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin, var leid inn som foredragsholder.

Side 1 av 5