Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

8. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 8. gang med oppstart i september 2017. Søknadsfrist: 15. mars 2017.
14. desember 2016

Kurset strekker seg over to skoleår og avsluttes i mai 2019. Kurset har 36 plasser som fordeles mellom de fem nordiske land.
Kurset er et samarbeid mellom spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske landene. Det består av seks kursuker som holdes på ulike steder i Norden. Deltakerne må gjøre et avgrenset forsknings- eller fagutviklingsprosjekt som del av kurset. Det er hjemmeoppgaver mellom modulene og en skriftlig, avsluttende eksamen. Målsettingen med kurset er å gi den teoretiske utdanning som kreves til Kompetanseområde palliativ medisin.

Informasjon om kurset finnes i dokumentene til høyre.
Mer informasjon finnes på kursets hjemmeside, www.nscpm.org

Søkere som er i et utdanningsløp til Kompetanseområde palliativ medisin og arbeider på et godkjent utdanningssted til kompetanseområdet, vil bli prioritert. Det vil også bli tatt geografiske hensyn.