Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Anthony Back kommer til Onkologisk Forum 2017

Professor Anthony Back kommer til Onkologisk Forum 2017 og skal holde workshop "Communication and goals of care. Practical ways towards a culture of kindness, transparency and responsibility" under NFPM sin parallellsesjon torsdag 16. november. I tillegg skal han ha foredrag i plenum "How oncologists' communication changes patient experiences and outcome" fredag 17. november.
24. oktober 2017

Professor Back er kjent for mange gjennom å være medforfatter av boken "Mastering Communication with Seriously Ill Patients: Balancing Honesty with Empathy and Hope". Han er og en av grunnleggerne av VitalTalk som driver med opplæring i kommunikasjon ved alvorlig sykdom.

Se http://vitaltalk.org/

Onkologisk Forum