Begreper med tilknytning til palliasjon

Norsk Palliativ Forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) har utarbeidet en ordliste for å klargjøre ulike ord og begreper i eller med tilknytning til fagfeltet palliasjon.

Listen er utarbeidet for å øke felles forståelse for de ulike ord og vendinger som brukes av helsepersonell i samtale med pasienter og pårørende, i offentlige debatter og ulike innlegg i aviser og sosiale medier. Målgruppen er pasienter, pårørende og helsepersonell. Der den medisinske forklaringen er omfattende, er både en kortversjon til bruk i dagligtale og en mer omfattende versjon som ofte inneholder medisinske ord og uttrykk, tatt med. Listen omfatter det arbeidsgruppen anser som de mest brukte begreper innen fagområdet.

Listen ligger som vedlegg nederst på siden.

Tips til hvordan du kan søke i pdf'en: tast Ctrl F på PC og eple F på MAC når du har lastet opp pdf'en.