EAPC diskusjonsforum

EAPC inviterer til diskusjon av tema innen palliasjon der konsensus ikke er nådd. Første tema som er gjenstand for slik diskusjon er Lindrende sedering. http://www.eapcnet.org/forum

En internasjonal ekspertgruppe nedsatt av EAPC, the Sedation Consensus Group har skrevet utkast til manuskripter om lindrende sedering og disse er lagt ut på EAPCs webside (www.eapcnet.org/forum) for diskusjon. Kommentarer til hele eller deler av manuskriptene ønskes velkommen. Navn og epostadresse på avsender må være med hvis kommentarene skal tas til vurdering.