Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

EAPC diskusjonsforum

EAPC inviterer til diskusjon av tema innen palliasjon der konsensus ikke er nådd. Første tema som er gjenstand for slik diskusjon er Lindrende sedering. http://www.eapcnet.org/forum
6. februar 2012

En internasjonal ekspertgruppe nedsatt av EAPC, the Sedation Consensus Group har skrevet utkast til manuskripter om lindrende sedering og disse er lagt ut på EAPCs webside (www.eapcnet.org/forum) for diskusjon. Kommentarer til hele eller deler av manuskriptene ønskes velkommen. Navn og epostadresse på avsender må være med hvis kommentarene skal tas til vurdering.