Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Endring i koding knyttet til palliativt senter i 2018

Vår kodegruppe arbeider opp mot Helsedirektoratet som årlig setter regler for Medisinsk koding og DRG-taksting. Helsedirektoratet endret kodingen for palliativ behandling fra tilstandskoding til særkoding i 2018.

Fra 01.01.2019 er også koden Z51.50 fjernet og erstatt med Z51.5. Det foreligger føringer for hvordan kodene skal nyttes. Viser til vedlegget "Palliativ kodepraksis 2019 for NFPM".
14. desember 2017

For 2020 vil det innføres prosedyrekoding, men endelig versjon av disse kode-endringene er ikke publisert ennå.

Se lenke til Særkoder for 2019:
https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/serkoder

Se vedlegg nedenfor