Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg

Sintef har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling. Evalueringen har lagt særlig vekt på å vurdere innhold, kvalitet og tilgjengelighet til lindrende behandling fra tjenesteutøvernes perspektiv.
18. september 2016

Rapporten ble publisert 14.09.16. Ansatte i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten vurderer at kvaliteten på det lindrende behandlingstilbudet er god.

Se lenke: https://helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-tjenestetilbudet-til-personer-med-behov-for-lindrende-behandling-og-omsorg