Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Koder og takster

Informasjon om koder og takster
6. februar 2012

Det skjer mye på området finansiering i vår palliative virksomhet, og ikke alt er like lett å henge med i. Under denne mappen vil styret legge ut informasjon om kodeverk og takstbruk