Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Kompetanseområde palliativ medisin – erfaringer fra første år med forsøksordningen

Norsk forening for palliativ medisin har i mange år arbeidet for en formalisering av legers kompetanse i palliasjon.
9. oktober 2012

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en forsøksordning med Kompetanseområde palliativ medisin (KPM) i 2011-14. Et kompetanseområde defineres som et velavgrenset medisinsk fagområde som griper inn i tre eller flere spesialiteter.