Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Kurs: Kreft i allmennpraksis- fra forebygging til palliasjon

KLB - Helse Sør Øst arrangerer i samarbeid med Legeforeningen kurs for allmennleger 01.-02.02.18.
9. september 2017