Landskonferansen i palliasjon 12.-14. september 2018

Takk for gode dager i Bodø! Flotte foredrag både i plenum og i parallellsesjoner. Konferansen var godt organisert og lokal komité, hovedkomité, samt vitenskapelig komité kan alle klappe seg på skulderen for et vel gjennomført arrangement.

Gode foredrag både i plenum og i flere parallellsesjoner med viktige tema som NOU2017; 16, palliativ behandling av hjertesvikt, organisering av palliative kommunale team, egenomsorg, smertevurdering av sykehjemsbeboere, barn og palliasjon, frivillighet, innblikk i ulike organisatoriske modeller, siste nytt fra forskningsfronten, symptomlindring, åndelige- og eksistensielle utfordringer, forhåndssamtaler, poesi og fortelling som palliativ omsorg, og mye, mye mer. Og til slutt en levende forelesning om livet, døden og klovnen

Spesielt viktig for å forstå vår nåtid og for å planlegge for fremtiden, synes følgende foredrag å være nyttige:
- På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende v/ Stein Kaasa
- Presentasjon av nye faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase v/ Sjur Bjørnar Hanssen, Helsedirektoratet. Se lenke. 
- Revisjon av handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen v/ Jan Henrik Rosland
- Hvis palliasjon handler om selvbestemmelse og respekt for individuelle ønsker og behov, hvorfor får da ikke pasienten bestemme? v/ Ole Raaskjær, Foreningen for Palliativ Indsats, Danmark.

Her finner du mer informasjon om arrangementet: http://landskonferansenipalliasjon.no/

Her finner du lenke til presentasjoner: http://landskonferansenipalliasjon.no/presentasjoner/