Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske land har utarbeidet en felles, toårig kursutdanning i palliativ medisin.
9. januar 2013

Kurspakken består av seks moduler i løpet av to skoleår. Første kull med tretti leger i hele Norden startet sin utdannelse høsten 2003. Til nå har ca 50 norske leger deltatt på kurset. Nytt, toårig kurs starter i september 2013, med søknadsfrist 15. mars. Informasjon om kurset, oppdatert kursprogram og søknadsskjema er vedlagt her.

Det nordiske kurset eller tilsvarende teoretisk utdanning kreves for å oppnå godkjenning i forsøksordningen med Kompetanseområde palliativ medisin. Søkere som ønsker å delta i denne forsøksordningen, vil bli prioritert til plass på kurset. Detaljert regelverk for kompetanseområdet ligger på Helsedirektoratets nettsider.