Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Nye leger med fullført Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Ti norske leger fikk i april diplom for fullført Nordic Specialist Course in Palliative Medicine.
9. mai 2015
Kursdeltagere 2013-2015 Norsk forening for palliativ medisin

Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin 2013-2015 ble avsluttet i Stockholm 20.-24. april.

Alle de ti norske deltagerne fikk godkjent sin prosjektoppgave, besto eksamen og fikk utlevert sitt kursdiplom.

De norske deltakerne:

Inger-Heidi Bjerkli, spesialist i øre-nese-halssykdommer, UNN Tromsø
Peder Broen, spesialist i allmennmedisin, Trondheim
Anne Maren Dahl, spesialist i indremedisin, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Birthe Lie Hauge, spesialist i onkologi, Stavanger universitetssjukehus
Nina Helbekkmo, spesialist i onkologi, UNN Tromsø
Nina Elisabeth Hjorth, spesialist i indremedisin og lungesykdommer, Haukeland universitetssjukehus
Kari Margrethe Larsen, spesialist i onkologi, UNN Tromsø
Arve Nordbø, spesialist i anestesiologi, OUS Radiumhospitalet
Endre Røynstrand, spesialist i indremedisin og lungesykdommer, Sørlandet sykehus Arendal
Morten Thronæs, spesialist i onkologi, St Olavs Hospital