Nytt styre i NFPM 2016-2018

Nytt styre i NFPM 2016-2018 valgt på årsmøtet 14. september i Stavanger.
DSC03375-web
Fra venstre: Anne-Tove Brenne, Kari Margrethe Larsen, Birthe Lie Hauge, Endre Røynstrand, Nina Elisabeth Hjorth, Siri Brelin, Siri Steine, Peder Broen. Bjørg Sjøblom var ikke tilstede da bildet ble tatt.

På årsmøtet 2016 for NFPM ble tre nye styremedlemmer valgt: Siri Brelin (Sykehuset Østfold), Nina Elisabeth Hjorth (Haukeland universitetssykehus) og Bjørg Sjøblom (OUS, Ullevål).
Siri Brelin ble valgt til ny leder. Vi takker Eva Gravdahl, Dagny Faksvåg Haugen og Janicke Bjercke, som gikk av, for innsatsen de har gjort for NFPM i foregående periode(r).