Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Palliasjonsutvalget

Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget ledes av Stein Kaasa.
19. mai 2016