Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

PALLREG!


Nasjonalt register over palliative virksomheter er oppe og klart til bruk, takket være kompetansesentrene landet over.
6. februar 2012

Klikk på lenken nedenfor.