Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Sluttrapporten fra forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin

Sluttrapporten fra forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin er nå publisert. Det skal nå besluttes hvordan Helsedirektoratet vil håndtere rapporten.
29. januar 2015