Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Om oss

Historikk

6. februar 2012

Bakgrunn

Siden 1996 har norske leger med interesse for palliativ medisin hatt et møtested på kreftkongressen Onkologisk Forum, som hver høst samler 300-400 norske leger fra ulike fagområder med tilknytning til diagnostikk og behandling av kreft.

Onkologisk Forum er en "paraply" for ulike faggrupper. Norsk gruppe for palliativ medisin fikk plass som en del av organisasjonen med en styringsgruppe som ansvarlig for en parallellsesjon under kongressen. Styringsgruppen var sammensatt av 1-2 representanter fra hver helseregion. Etterhvert arbeidet gruppen også med saker uten direkte tilknytning til Forumet, og det vokste fram et behov for en norsk legegruppe i palliativ medisin med en fastere organisasjonsform enn bare faggruppetilknytning. Norsk forening for palliativ medisin ble stiftet i mai 2000. På dette tidspunktet ble Omsorgsrådet i Den Norske Kreftforening lagt ned, og den tverrfaglige foreningen Norsk Palliativ Forening ble dannet.

En særlig sammenslutning for leger i tillegg til en tverrfaglig forening er begrunnet i behovet for økt engasjement og kompetanse i palliativ medisin blant norske leger, noe som er sentralt for å fremme forskning og forbedre medisinsk behandling innen fagfeltet.