Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Om oss

Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) er en spesialforening i Legeforeningen. Les om styret og dets arbeidet via lenkene under.

NFPM er tilknyttet European Association for Palliative Care (EAPC) og International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC).

NFPM utarbeider nasjonalfaglige retningslinjer innen palliasjon.

NFPM organiserer "Landskonferansen i palliasjon" hvert partallsår sammen med den tverrfaglige foreningen Norsk Palliativ Forening (NPF), og med kompetansesentrene i palliasjon (Helse Nord, Midt, Sør-Øst og Vest). 

NFPM er pådriver for utdanning innen palliasjon i Norge og har opprettet en egen arbeidsgruppe som lager nettkurs innen palliativ medisin.

NFPM støtter også opp om Nordic Specialist Course in Palliative Medicine (NSCPM) hvor 8 norske leger uteksamineres hver 2. år. Med dette godkjent kurs og praksis kan man oppnå "Kompetanseområde i Palliativ Medisin" - det nærmeste man idag kommer en norsk spesialitet i palliativ medisin. NFPM er pådriver for en norsk spesialitet i palliativ medisin.