Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Om oss

Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) er en spesialforening i Legeforengen og er tilknyttet European Association for Palliative Care (EAPC). Som medlem i NFPM vil du også være del av et kollektivt medlemskap i EAPC og i IAHPC.
19. desember 2011
logo-eapc-one-small

Selv om vi utarbeider våre egne nasjonalfaglige retningslinjer innen faget palliasjon, har vi også god nytte av EAPC's arbeid for å sette en høy, faglig standard med utarbeiding av "White papers" innen flere av palliasjonens kjerneområder. EAPC-konferanser er faglig stimulerende og setter ofte rammen for den nasjonale "Landskonferansen i palliasjon" som NFPM arrangerer sammen med den tverrfaglige foreningen, Norsk Palliativ Forening (NPF), og med kompetansesentrene i palliasjon (Helse Nord, Midt, Sør-Øst og Vest). Konferansen arrangeres i september måned hvert partallsår.

NFPM er pådriver for utdanning innen palliasjon i Norge og har opprettet en egen arbeidsgruppe som lager nettkurs innen palliativ medisin. Se under fanen "Faglige ressurser".

NFPM støtter også opp om Nordic Specialist Course in Palliative Medicine (NSCPM) hvor 8 norske leger uteksamineres hver 2. år. Pr. dags dato er dette kurset det mest spesialiserte kurset innen palliativ medisin i Norge, og med godkjent praksis kan man oppnå "Kompetanseområde i Palliativ Medisin" - det nærmeste man idag kommer en norsk spesialitet i palliativ medisin. NFPM arbeider for at det opprettes en norsk spesialitet i palliativ medisin.