Om oss

Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) er en spesialforening i Legeforeningen. Les om styret og dets arbeidet via lenkene under.

NFPM er tilknyttet European Association for Palliative Care (EAPC) og International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC).

NFPM utarbeider nasjonalfaglige retningslinjer innen palliasjon.

NFPM organiserer "Landskonferansen i palliasjon" hvert partallsår sammen med den tverrfaglige foreningen Norsk Palliativ Forening (NPF), og med kompetansesentrene i palliasjon (Helse Nord, Midt, Sør-Øst og Vest). 

NFPM er pådriver for utdanning innen palliasjon i Norge og bidrar til opprettelsen av en ny spesialitet i palliasjon gjennom en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet. Forventet oppstart av den nye spesialiteten i 2024/25. 

NFPM støtter også opp om Nordic Specialist Course in Palliative Medicine (NSCPM) hvor 8 norske leger uteksamineres hver 2. år. Med dette kurset samt godkjent praksis kan man oppnå "Kompetanseområde i Palliativ Medisin" - det nærmeste man idag kommer en norsk spesialitet i palliativ medisin.