Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Om oss

Høringsuttalelser

Vi arbeider aktivt for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM sender inn høringssvar på saker som er aktuelle for Palliasjon og for leger som arbeider i palliasjonsfaget.
6. februar 2012