Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Om oss

Råd og utvalg

NFPMs råd og utvalg for perioden 2018-2020
11. mars 2015

Valgkomite: Eva Gravdahl, Birthe Lie Hauge og Kari Margrethe Larsen

Kontaktperson for EAPC: Stein Kaasa

Kontaktpersoner for Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin: Dagny Faksvåg Haugen og Eva Gravdahl

Kontaktpersoner Kompetanseområde palliativ medisin: Dagny Faksvåg Haugen og Ørnulf Paulsen

Kodeutvalg: (oppnevnt av styret i NFPM)
Siri Steine (NFPM)
Anne Kvikstad (Helse Midt)
Jan Henrik Rosland (Helse Vest)
Hilde Roaldset (Helse Sør-Øst, ny 2018)
Sigve Andersen (Helse Nord, ny 2018)

Kontaktperson for nettbasert undervisning: Ronny Dalene

Revisor: Eva Søderholm