Råd og utvalg

NFPMs råd og utvalg for perioden 2023-2025

Valgkomite: Ørnulf Paulsen, Therese Strømsli, Anne-Tove Brenne

Kontaktperson for EAPC: Ingeborg Skulberg

Kontaktpersoner for Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin: Dagny Faksvåg Haugen og Eva Gravdahl

Kontaktpersoner Kompetanseområde palliativ medisin: Dagny Faksvåg Haugen og Ørnulf Paulsen

Kodeutvalg: (oppnevnt av styret i NFPM)
Torstein Hagen Michelet (NFPM)

Anne Kvikstad (Helse Midt)

Katrin Sigurdardottir (Helse Vest)

Hanne Stensheim (Helse Sør-Øst)

Sigve Andersen (Helse Nord) 

Anja Lee (repr. for barnepalliasjon)                                                                                      

Revisor: Endre Røynstrand