Råd og utvalg

NFPMs råd og utvalg for perioden 2018-2020

Valgkomite: Eva Gravdahl, Siri Steine, Peder Broen

Kontaktperson for EAPC: Stein Kaasa

Kontaktpersoner for Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin: Dagny Faksvåg Haugen og Eva Gravdahl

Kontaktpersoner Kompetanseområde palliativ medisin: Dagny Faksvåg Haugen og Ørnulf Paulsen

Kodeutvalg: (oppnevnt av styret i NFPM)
Torstein Hagen Michelet (NFPM)
Anne Kvikstad (Helse Midt)
Katrin Sigurdardottir (Helse Vest)
Bjørg Sjøblom (Helse Sør-Øst)
Sigve Andersen (Helse Nord)

Kontaktperson for nettbasert undervisning: Målfrid Holmaas Bjørgaas

Revisor: Endre Røynstrand